e-depot voor de Nederlandse archeologie

Longterm preservation of digital archaeological information
Make your data safe and reliable, so others can build on your knowledge.

e-depot Nederlandse archeologie (EDNA)

Grotte  Chauvet, France

Deze grotschilderingen zijn na 30.000 jaar nog toegankelijk en leesbaar. In de huidige digitale archeologie ligt dat een stuk moeilijker. De digitale gegevens die we nu massaal vastleggen, zijn nu wel leesbaar, maar dit geldt ook nog op de lange termijn? Is een database over vijftien jaar nog te openen, wie weet dan nog wat de variabelen of codes betekenen of kunnen we de foto's nog zichtbaar maken op een beeldscherm?

EDNA
Het elektronisch depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA) houdt zich bezig met deze vragen en beheert de digitale onderzoeksbestanden van de Nederlandse archeologen. Dit zijn bestanden met primaire archeologische gegevens van opgravingen, regionale verkenningen en materiaalstudies. Het e-depot zorgt voor de duurzame archivering en toegankelijkheid, zodat toekomstige onderzoekers de gegevens niet opnieuw hoeven te verzamelen of digitaliseren.

EASY
Het e-depot Nederlandse archeologie is ondergebracht bij DANS, dat staat voor Data Archiving and Networked Services. DANS is een KNAW-NWO instituut en heeft jarenlange ervaring met het digitaal archiveren van gegevens uit de sociale en geesteswetenschappen. DANS heeft een digitaal archiefsysteem (EASY) ontwikkeld waarin elke wetenschapper gemakkelijk zelf de data kan archiveren. Alle archeologische bestanden die bij het e-depot worden gedeponeerd, zijn via EASY toegankelijk. Dat geldt voor bijna alle onderzoeksrapporten die voor 2008 zijn verschenen en de digitale bestanden van een aantal grote projecten als de Betuweroute, HSL en Maaswerken. Dagelijks groeit het e-depot verder met de gegevens van recente Nederlandse onderzoeksprojecten.

Hergebruik en toegankelijkheid
De digitale bestanden in het e-depot zijn door onderzoekers, wetenschappers of archeologische bedrijven beschikbaar gesteld. De archeologische gegevens mogen voor een eigen wetenschappelijk onderzoek worden (her)gebruikt, maar altijd met een eenduidige bronvermelding. De auteursrechten berusten in alle gevallen bij de oorspronkelijke auteur(s). Voor sommige datasets (of delen daarvan) kunnen specifieke hergebruiksvoorwaarden of (tijdelijk) embargo's gelden. Deze worden bij de beschrijving van de dataset in EASY vermeld. Het e-depot Nederlandse archeologie probeert de inhoud en toegang tot de databestanden voor de lange termijn te garanderen, maar het is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit of het onoordeelkundig hergebruik van de gegevens.